Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Inhoud tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in de https://policies.google.com/privacy?hl=nl [Privacyverklaring). Je kunt je altijd weer afmelden voor deze [cookie-instelling] /redirect-to-page/8eef32ca-a36b-4f0f-b058-e023ea5387fc.

Inhoud tonen

Booking info

Moondawgs are:
Eddy Bopp
Eddie Claessens
Anton Masius
Mark Nunumete

+31 (0)6 41 61 12 10
moondawgsofficial@gmail.com